x סגור
פתחפתח
מתעניין/ת בלימודים?לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
סטודנטית במחשב

יותר מעשור חלים שינויים בשוק התעסוקה, הן מבחינת היציבות והניידות בעבודה והן בשילוב של טכנולוגיות מתקדמות. כיום מעטים הם מקומות העבודה המבטיחים יציבות תעסוקתית עד יציאה לגמלאות.

כחלק מפעילות המכללה לרווחת הסטודנטים ובוגרים, פועל במכללה מאז שנת 2005 המרכז לפיתוח קריירה, אשר נועד לתת מענה לשינויים בשוק התעסוקה ולהכנת הסטודנטים והבוגרים להשתלבות בתעסוקה ההולמת את כישוריהם והידע שרכשו כמהנדסים. סטודנטים המגיעים לסיום לימודי התואר נמצאים בצומת משמעותי בקריירה - אז עולה השאלה איזה סוג עבודה לחפש וכיצד להצליח במציאת המשרה המבוקשת. לשם כך מפעילה המכללה, בין היתר, מערכת ניהול משרות מתקדמת, המפגישה בין בוגרים למעסיקים פוטנציאליים בתעשייה. 

 

ראש המרכז לפיתוח קריירה
גב' יפה דניאלי
203 ספרא (30)
08-6475750
yafad@sce.ac.il

רכזת המרכז לפיתוח קריירה - קמפוס אשדוד
גב' נועה סהר
בני ברית / 137
08-8519362
noasa2@sce.ac.il
שעות קבלה: א'-ד' 9:00-13:00