פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

רקטור המכללה
פרופ' יהודה חדד
309 שמעון (20)
08-6475605
rector@sce.ac.il

ראשת לשכה
גב' הילה מהרבני      
309 שמעון (20)
08-6475606
hilla@sce.ac.il

פקס: 08-6475608