פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

רקטור המכללה
פרופ' יהודה חדד
309 שמעון (20)
08-6475605
[email protected]

ראשת לשכה
גב' הילה מהרבני      
309 שמעון (20)
08-6475606
[email protected]

פקס: 08-6475608