ד"ר אלעד פריאל

חוקר בכיר

מרצה בכיר במחלקה להנדסת מכונות וראש המרכז לחקר תרמו-מכני וכשל של חומרים במכללת SCE.

המחקרים שלו עוסקים בתחום חקר תהליכי עיצוב פלסטי במתכות וחומרים מרוכבים, ביומכניקה של רקמות רכות ורקמות קשות.

כמו כן משלב בנושאים אלו שיטות חישוביות מתקדמות וסימולציות באמצעות שיטות אלמנט סופי מסדר נמוך וגבוה.

חברי המרכז

ד"ר ניר טרבלסי

חוקר בכיר

מרצה בכיר במחלקה להנדסת מכונות וראש המרכז לחקר תרמו-מכני וכשל של חומרים במכללת SCE.

המחקרים שלו עוסקים בתחום הביומכניקה החישובית של עצמות בהיבט הניסויי, התאורטי וסימולציות באמצעות שיטות אלמנט סופי.

תחומים נוספים קשורים לחקר חומרים מתקדמים ויישום טכנולוגית תלת ממד (ריבוד) בתחומי הרפואה.

חברי המרכז

ד"ר בריג'יט מיטלמן

חוקרת בכירה

תקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירה תקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירהתקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירהתקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירהתקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירהתקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירהתקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירהתקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירהתקציר קוח של ד"ר בריג'יט מיטלמן המשמשת חוקרת בכירה

ד"ר נסים נאוי

חוקר בכיר

תקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכיר תקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר בכירתקציר קוח של ד"ר נסים נאוי המשמש חוקר 

מר מיכאל בן הרוש

חוקר במרכז

מר מיכאל בן הרוש, חוקר בכיר מקמ"ג בשבתון, משמש חוקר במרכז בשנת 2022-2023 מר מיכאל בן הרוש, חוקר בכיר מקמ"ג בשבתון, משמש חוקר במרכז בשנת 2022-2023מר מיכאל בן הרוש, חוקר בכיר מקמ"ג בשבתון, משמש חוקר במרכז בשנת 2022-2023מר מיכאל בן הרוש, חוקר בכיר מקמ"ג בשבתון, משמש חוקר במרכז בשנת 2022-2023מר מיכאל בן הרוש, חוקר בכיר מקמ"ג בשבתון, משמש חוקר במרכז בשנת 2022-2023מר מיכאל בן הרוש, חוקר בכיר מקמ"ג בשבתון, משמש חוקר במרכז בשנת 2022-2023

גב' אולגה סיניצקי

סטודנטית לתואר מתקדם

גב' אולגה סיניצקי מבצעת עבודת דוקטורט בשת"פ אב"ג בנושא: מודל מיקרומבני של מנגנון עיגון חוט רוחבי במערכת בד-צמנט בהתחשב באיזוטרופיית סיבים.

מר ניצן רום

סטודנט לתואר מתקדם

מר ניצן רום מבצע מחקר לתזה (תואר שני להנדסת מכונות באב"ג) בנושא: חקר כשל משיך של מתכות תחת משטר העמסה תלת צירי.

מר מוטי קייאט

סטודנט לתואר מתקדם

מר מוטי קייאט מבצע מחקר לתזה (תואר שני להנדסת מכונות באב"ג) בנושא: השפעת קצב עיבור על תהליך הצמדה בין שכבות מתכתיות. 

מר דוד בליאכר

סטודנט לתואר מתקדם

מר דוד בליאכר מבצע מחקר לתזה (תואר שני בהנדסה ירוקה בSCE) – בנושא: תכן שתלים לחוליות עמוד השדרה מודפסים מותאמים אישית באמצעות אנליזות אלמנט סופי.