מרכז המחקר לבקרה משתף פעולה עם הגופים הבאים:

אוניברסיטת צ'יאנג מאי

 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

הקריה למחקר גרעיני