מרכז המחקר לבקרה משתף פעולה עם הגופים הבאים:

אוניברסיטת צ'יאנג מאי

צ'יאנג מאי לוגו

 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון לוגו

 

הקריה למחקר גרעיני

הקריה למחקר גרעיני לוגו