גב' לילך כהן
רכזת המכון למחקר יישומי 
eic@sce.ac.il
G04א קציר (50)
08-6475790

למאמרים נוספים בנושא המכון למחקר יישומי:

אודות המכון למחקר יישומימידע לסגל המכון למחקר יישומיגורמי חוץ