usability center SCE ashdod logo

ראש המרכז: ד"ר עדי כץ

בימינו, כל הארגונים מסתמכים באופן קריטי על טכנולוגיות ממוחשבות, והצלחת הארגונים תלויה באופן שבו המערכות הללו תומכות בתהליכים העסקיים שלהם. לכן, יש הכרח לפתח מערכות וטכנולוגיות המצויות בהלימה עם צרכי הארגון, תהליכיו, הידע הנצבר בו, סוגי המשתמשים במערכות והמשימות שיתבצעו באמצעות מערכות אלה. ללא התאמה בין המערכות לבין הארגונים ומשתמשיהם, תהיה פגיעה ביעילות ובהצלחת הארגונים בהשגת מטרותיהם.

המרכז לשמישות במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באשדוד ייחודי בנוף המוסדות האקדמיים בארץ, ומהווה סביבה ייעודית לפיתוח ולבדיקה של מערכות אדם-מחשב אינטראקטיביות. במרכז מפתחים ובודקים מערכות ממוחשבות שייבנו באמצעות שיטות שונות ומגוונות לבדיקת שמישות, ובאמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים. המעבדה מהווה סביבה מתקדמת המרושתת במצלמות העוקבות אחר פעולות משתמשים תוך כדי שימוש במכשירים מתקדמים כגון מכשיר לעקיבת עיניים (eye tracker), ותוכנות המתעדות את הפעולות של המשתמשים מול ממשקי המשתמש. הציוד והמערכות השונות מסונכרנים אלו לאלו על מנת לתת שילוב מיטבי של פרמטרים המאפשרים לבחון בצורה אמינה – האם המערכות שיפותחו הן יעילות ומועילות לשימוש. בנוסף, במעבדה אזור לישיבות של קבוצות מיקוד בדרך לפיתוח מוצרים, עמדות עבודה לעיצוב המערכות, תוכנות לפיתוח אב-טיפוס של מערכות ממוחשבות ועוד. 

מרכז השמישות הנמצא במעבדת שמישות מיישם את הרעיון העצמתי של עיצוב-ממוקד-משתמש (UCD – User Centered Design) הידוע בתחום עיצוב טכנולוגיות אינטראקטיביות ומבטיח שמשתמשי הקצה וצרכיהם נמצאים במרכז תהליך הפיתוח הטכנולוגי החל מהשלבים הראשוניים ביותר.  

הקמת המרכז מהווה צעד חשוב במימוש חזון להקמת מרכז מולטי-דיסציפלינארי לפיתוח, מחקר יישומי ולהוראה בתחומי הטכנולוגיות הממוחשבות האינטראקטיביות. 

מהנדסת המעבדה היא הגב' יאנה סופיה.

ליצירת קשר,
ד"ר עדי כץ
טלפון: 08-8519325
דוא"ל: AdiS@sce.ac.il