יום ב׳
05.04.2021

הדרכת הבטיחות השנתית של שנה"ל תשפ"א תתקיים בנושא "אחריות אישית למניעת אירועי בטיחות", ותוקדש לאחריות העובד ותרומתו למניעת אירועי בטיחות בסביבת העבודה.

הפעילות תועבר על ידי מנחים מקבוצת "גישות" באופן אינטראקטיבי, בליווי סרטונים, הפעלות ושיח, ותתקיים בזום בחלוקה לקבוצות.

הפעילות תתקיים ביום שני, 5.4.2021, בין השעות 11:00-13:00.

ההשתתפות הינה חובה. על מנת לאפשר היערכות כראוי לחלוקה לקבוצות ולתיאום מדריכים, מתבקשים חברי הסגל המנהלי והאקדמי מן המניין לאשר השתתפותם בטופס בתחתית העמוד בהקדם ולא יאוחר מיום שני, 22.3.2021.