חברי הוועדה המארגנת
 

מר אלחי מסיל, חבר הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות

גב' דנה שדה אופיר - מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים בישראל

פרופ' ברוך קרן, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

פרופ' דורית תבור - יו"ר הכנס, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

 

חברי ועדת האות
 

מר שרון אנקר, יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות

גב' דנה שדה אופיר - מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים בישראל

פרופ' ברוך קרן, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

פרופ' דורית תבור - יו"ר הכנס, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון