מציגה: ד"ר נאוה קליין
ארגון: רפאל, מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

עולם האיכות משמש כאנטגרטור, שמקשר בין התרבות הארגונית והאסטרטגיה. מי שיאמץ ויבנה את עולם האיכות באופן הזה, יצליח להביא את הארגון לרמת ביצועים גבוהה ולמצוינות ארגונית.

חלק מהמטרות האסטרטגיות המרכזיות של הארגון הן צורך לשדרג את הרווחיות, לבסס עליונות עסקית דרך יצירת יתרון תחרותי מול המתחרים ולייצר קהל של מקבלי שירות עם שביעות רצון גבוהה.

מנכ"ל.ית וההנהלה שבראשותו.ה, שיחברו בין התחומים המרכזיים הללו, האיכות, התרבות הארגונית והאסטרטגיה, יצליחו להפחית עלויות, להתייעל ולמנוע נזקים מצטברים כתוצאה מעלויות אי איכות ולבנות חוסן ארגוני.

אחת הסוגיות המעניינות ארגונים שונים והעוסקים בעולם האיכות, היא איך לייצר ולחזק תפיסת איכות ומצוינות נכונה. ליצירת תפיסת איכות נכונה נדרשת הבנה של הארגון, יצירת קרקע ללמידה ושימוש נכון בכלי מדידה שונים, אשר יעזרו לבקר ולעקוב אחר ההתקדמות ואחר המחוברות של העובדים וההנהלה לנושא חשוב זה.

יצירה של שיתוף ושיח מכבד עם הקשבה ממוקדת, עשויים ליצור סביבה נוחה לחילופי רעיונות, לעידוד חשיבה גמישה, יצירתית ויוצרת, שכל כך נדרשים להתמודדות עם מגה-שינויים שמתרחשים במהירות בתקופתנו.

בהרצאה אציג דוגמאות למערך איכות אינטגרטיבי בארגון. המערך כולל פעילויות איכות שונות, החל מגזירת מדדים למעקב אחר מטרות אסטרטגיות ועד לתהליכים חוצי ארגון, דרך חשיבה של מחוברות עובדים לתפיסת איכות ומצוינות.