מציג: מר מוטי חורמיאן
ארגון: חיל האוויר

בשנת 2023, מערך האחזקה של בסיס פלמחים התמודד לראשונה, וזכה במקום הראשון בתחרות על הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות על שם יצחק רבין ז"ל, בקבוצת הארגונים הגדולים.

במהלך ההרצאה אציג את אופן ההיערכות להגשת המועמדות לפרס ואת מימושם בפועל של הקריטריונים לזכייה בפרס, כפי שהתבצע במערך האחזקה של בסיס פלמחים.

 בהרצאה יינתן דגש לגורמים הבאים:

• מנהיגות לאיכות

• תכנון אסטרטגי

• התמקדות בלקוחות ובשוק

• ניהול תהליכים

• התמקדות במשאב האנושי

• תוצאות בפועל לאורך זמן

ניהול המידע והידע – בנושא זה ארחיב על "אחזקה חזויה" בכלי טיס, שימוש בבסיס נתונים ובמערכות המידע לצורך ניתוח נתוני מערכות כלי הטיס, ופיתוח אלגוריתם לזיהוי מראש של כשל פוטנציאלי במכלולי המטוס לפני התרחשותו. בנוסף, ארחיב על מערכות מידע לאחזקה כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות, וכבסיס להתנעת תהליכי שיפור.