לא טוב היות הבקרה לבדה - על האפקטיביות של תהליכי הבקרה בארגון

מציג: מר משה בן דוד
ארגון: חיל האוויר

בארגונים יש תהליכי בקרה רבים, שנקבעים במסגרת מדיניות ונהלים. לא פעם עולה השאלה אם הבקרות שנקבעו אכן מתבצעות, ואם הן אכן מתבצעות, האם הן מתבצעות בצורה נכונה? מעבר לכך, השאלה הגדולה היא מידת האפקטיביות של תהליכי הבקרה בארגון.

בהרצאה אציג את השאלה הזאת למשתתפים, ואחדד אותה דווקא מול תהליכי הבקרה הבסיסיים והפשוטים ביותר שקיימים בארגון, תוך הצפת דילמות רבות שיומחשו באמצעות תמונות שצולמו במהלך מאות המבדקים שבוצעו בעבר.

ההרצאה תתבסס על אירוע משמעותי מאוד שמדינת ישראל חוותה לאחרונה, שאת מהותו אחשוף רק בהרצאה. דרך אותו אירוע, נלמד על שורה של תהליכי בקרה שכשלו, על דילמות רבות שנוצרו בתהליכי הבקרה שנקבעו באותו הארגון, ועד לכשל הגדול.

מקורות הכשלים שאציג יסווגו לקבוצות הבאות:

1. כשלים שנובעים מיישום וביצוע תהליך הבקרה.

2. כשלים שנובעים מתיעוד ודיווח לקויים לאחר הביצוע.

3. כשלים בשל דרישות בקרה לא סבירות או בלתי ניתנות לביצוע.

4. תרבות ארגונית לקויה.

ההרצאה תתמקד בעיקר בשאלות ובדילמות שיצופו, ופחות בתשובות להן. עם זאת, אציג מספר שיטות יעילות ופשוטות להתמודד עם הדילמות שיוצגו.