מציגה: גלית ליסאי
ארגון: Gal.IT Data Integrity Consulting

בעולם המתפתח של ימינו, איסוף וניתוח כמויות גדולות של נתונים (data), הוא הבסיס לפיו מקבלים החלטות. לכן ישנה חשיבות רבה לשמירה על איכות הנתונים ועל אמינותם, כדי להבטיח שההחלטות שמתקבלות לא נשענות על מידע שאינו מהימן או איכותי מספיק. 

הרגולציה העוסקת במהימנות הנתונים, Data Integrity, מתייחסת לכך באופן רחב ומגדירה באמצעות כללים ברורים כיצד להתנהג. הרגולציה העוסקת בכך היום אמנם מתמקדת בעיקר בתחומי הבריאות והפארמה, אך אנחנו רואים שהדבר, אולי בשמות אחרים, מקבל התייחסות גם בתחום המשפט, התעשייה הצבאית ואפילו בתחומים של בנקאות וחינוך. בתחום הבריאות והפארמה, בשלושים השנים האחרונות, וכחלק מהמעבר לשימוש במערכות ממוחשבות ומחשבונים אוטומטיים, עלה הצורך לנטר ולאמת את הפעולות ותהליכים השומרים על שלמות המידע ודיוקו, כדי לוודא שרמת האיכות של התוצרים תהיה מרבית. כללים אלו עודכנו, והיום הם ברמת בשלות המותאמת להטמעה גם בתחומים אחרים.

הדרישות הרגולטוריות רלוונטיות רק למי שמחויב לכך. אבל לכל ארגון יש אינטרס לשמור על מהימנות הנתונים, שכן ארגון שאוסף מידע רב, ומקבל על בסיס מידע זה החלטות, חייב לוודא שקבלת ההחלטות שלו התבצעה על בסיס מידע איכותי ושלם.

בסוף נובמבר 2022, נכנס שחקן חדש, שהגיע מתוך התחום הרחב של הבינה המלאכותית (AI),  ה- ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). כלי זה, הצ'טבוט, מבוסס בינה מלאכותית שפותחה על ידי חברת OpenAI   ותפקידו העיקרי הוא 'לחקות' שיחה עם בן אנוש, שבאפשרותו לענות לכל שאלה שנשאל. יותר מכך, הכלי יכול אף לחבר תסריטים, מאמרים, שירה ואפילו לנסח בשבילנו הצעות מחיר. כלים דומים נוספים צצים בכל פינה.

אבל - מה בנוגע למהימנות? האם אנחנו יכולים לסמוך על הנתונים המוצגים על ידי הצ'ט, שיהיו שלמים, עקביים ומדויקים? האם קיים בשימוש ב-AI סיכון שאינו מבוקר? בהרצאה נעסוק בכלי בחינה המוכרים לניהול מידע ובקרת מהימנותו לטובת בחינת הכלי. מדובר בשבעה עקרונות מרכזיים "אל זמניים", שתמיד אפשר להיעזר בהם לבחינת נתונים או מידע המוצג לנו. השימוש בהם גם מדגים את הסיכונים המרכזיים בשימוש בצ'ט. בהרצאה נעסוק בכך וביתרונות וביכולות של הכלי.