אות הנגב למצוינות באיכות, יוענק בפעם השביעית, במסגרת כנס איכות דרום ה-8, שיתקיים ב-6.9.23.

האות יוענק למועמד/ת בעל/ת וותק רב ומשמעותי בתחום האיכות, שהציג/ה פעילות ענפה בנושא האיכות, פיתח/ה, הוביל/ה והטמיע/ה נושאים של איכות בחברה/מפעל באזור הדרום, וחולל/ה שינוי בנושא האיכות.

קריטריון נוסף להענקת האות הוא ההתמודדות של המועמד/ת עם אתגרי הניהול, התפעול והאיכות בעולם המשתנה. 

אם אתם מכירים מועמד/ת העונה על כל הקריטריונים הללו, וראוי/ה ל-אות הנגב למצוינות באיכות, הנכם מוזמנים להגיש המלצה הכוללת את שם המועמד/ת, מקום העבודה, תיאור הפעילות ותיאור התרומה לקידום האיכות.

הכתובת למשלוח ההמלצה: quality@ac.sce.ac.il.

אנא צרפו את פרטיכם כממליצים כדי שנוכל לחזור אליכם בהתאם לצורך.

המועד האחרון להגשת ההמלצה הוא 29.6.23.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת הכנס, גב' גלית שיקלר פרידמן, טל' 08-6475732, galitf@sce.ac.il.

 

הוועדה המארגנת

פרופ' דורית תבור - יו"ר הכנס, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

גב' דנה שדה אופיר - מנהלת מרחב דרום התאחדות התעשיינים בישראל

מר אלחי מסיל - חבר הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות

פרופ' ברוך קרן - SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון