מציג: חנן מלין
ארגון: שיא האיכות בע"מ

לכל ארגון יש מטרות שלשמן הוא קיים. המטרות יכולות להיות מגוונות, החל ממקסום רווחים בארגון עסקי, או טיפול בבריאות הציבור ואספקת ביטחון למדינה בארגונים שפועלים לטובת הציבור. על מנהלים והעובדים בארגון לפעול להשגת מטרות הארגון, ובדרך לשם ניתן לזהות חמישה סוגי סיכונים:

  1. הארגון יספק מוצרים או שירותים שאינם תואמים את הדרישות.
  2. פעילות הארגון תגרום למפגעים סביבתיים.
  3. פעילות הארגון תסכן את הבריאות של עובדי הארגון.
  4. הארגון יפעל בניגוד לצרכים ולציפיות של הקהילה שבה הוא פועל.
  5. הארגון לא יגלה מספיק חדשנות ויצירתיות בתהליכי העבודה שלו, במוצרים ובשירותים. 

במהלך ההרצאה נלמד כיצד מערכת ניהול משולבת, יכולה לאפשר לארגון לנהל באופן מלא את הסיכונים הללו, בדרך להצלחה.