מציג: חיים דפרין
ארגון: מנועי בית שמש

במסגרת ההרצאה, נסקור את הדרך המקובלת שבה ארגונים מקבלים החלטות. במציאות המתאפיינת בשינויים ואתגרים רבים, עולה הצורך בקבלת החלטות המשפיעות באופן ישיר על תפקוד הארגון ועתידו. לעיתים נוצרים מצבים בהם ההחלטות מתקבלות באופן מוטה, דבר שעלול לפגוע באיכותן. בהרצאה הקצרה נדבר על הטיות שכיחות וכיצד תהליך נכון ואיכותי של קבלת החלטות יכול למנוע טעויות, ולסייע לקבל החלטות טובות יותר להתמודדות עם אתגרי העתיד.

ההרצאה תכלול דוגמאות מייצגות לנושא המרכזי והצעה למתודה פשוטה ונוחה לשימוש. המתודה מתבססת על דרך פשוטה המאתגרת את התהליך, בעזרת שאלות פשוטות, לפני ביצוע ואחרי ביצוע המשימות. המתודה המוצעת מאפשרת לכל ארגון לאמץ דפוס פעולה "באפס מאמץ" שמצמצם את אי הוודאות ומנהל סיכונים והזדמנויות.

למרות שהרקע/הבסיס של המתודולוגיה הינו מעולם התעשייה והתעופה, ההרצאה מכוונת לכלל המגזרים.