מציג: חיים קורנפלד
ארגון: מרכז מחקר גרעיני שורק

בהרצאה זו יוצגו מספר גישות בתחום קבלת ההחלטות, המשפיעות על מהנדסים.

תוצג הגישה המסורתית לעומת הגישה החדשה, יפורטו היתרונות והחסרונות של כל גישה, תוך התמקדות בנושא ההטיה המחשבתית (Cognitive biases). 

כמו כן יוצגו הדרכים למזעור השפעות של ההטיות המחשבתיות כדי לשפר את תהליך קבלת ההחלטות בהנדסה. עוד יוסבר כיצד שיפור זה עשוי להקטין את הסיכוי ל״תקלות״ בהנדסה.