מציגה: נעמה קמחי
ארגון: ICL

חברת ICL מייצרת מגוון רחב של מוצרים שונים. בארץ, לחברה מספר אתרי יצור ויחידות ארגוניות שונות. הנהלת ICL רואה באיכות, בבטיחות ובהגנה על הסביבה דרך חיים, וכפועל יוצא מכך הנהלת החברה והעובדים פועלים יחד לשיפור מתמיד של איכות התהליכים, המוצרים והשירותים. על מנת לשמר מדיניות זו, הנהלת החברה מתחזקת באופן שוטף מערכות ניהול יעילות הבנויות על פי דרישות תקני איכות בינלאומיים.

בכדי לעמוד בדרישות התקנים וליישם את סעיף 'מבדק פנימי', ICL מכשירה באופן פנימי מנהלים ועובדים לביצוע מבדקים פנימיים. הקורס נבנה והוכן ע"י מנהלת איכות חטיבת IP ומנהלת פיתוח ולמידה, כאשר המטרות הוגדרו מראש.

אנו מוצאים כי ההכשרה הפנימית, ע"י מומחי תוכן פנימיים יוצרת מעורבת גבוהה של הלומדים בקורס, וכן הבנה עמוקה יותר של תהליכי האיכות הפנים ארגוניים.

במהלך ההרצאה נציג לכם את מבנה הקורס שאנו מציעים לעורכי מבדקים פנימיים, את התכנים, את שיטות ההדרכה, את תהליכי ההסמכה, את תהליכי הבחירה של המשתתפים בקורס ושל המרצים, ואת התועלות והלקחים מהקורסים שאנו עורכים. במהלך 2020 לדוגמה, הועברו שני מחזורי קורס לכ-30 מנהלים ועובדים אשר הוכשרו כעורכי מבדקים פנימיים, ולאחר תהליך חניכה בארגון, הם הוסמכו להוביל מבדקים פנימיים.