מציג: מנחם לוינגר

החדשנות היא מאפיין מרכזי של רוב העבודות היצירתיות (חשיבה מקורית הכוללת רעיונות לא שגרתיים). התוצרים היצירתיים הם לא רק חדשים אלא גם מותאמים לשווקים שמוכנים ומעוניינים לקלוט אותם בגלל איכותם וחדשנותם, תוך יצירת ערך מוסף/כלכלי/פוטנציאלי.

חדשנות מובדלת מיצירתיות. יצירתיות מוגדרת כיכולת מחשבתית או גמישות מחשבתית המאפשרת חשיבה רב ממדית ורב כיוונית המובילה את האדם או הקבוצה להפקת תוצר מקורי איכותי ובעל ערך לארגון. הקשר בין חדשנות ליצירתיות הינו שהחדשנות הינה יישום מעשי מוצלח ואיכותי של הרעיונות היצירתיים בארגון.

בעשורים האחרונים השימוש במושג חדשנות הופך לרווח מאוד בתוך השיח של ארגונים. עם זאת, אף שמושג החדשנות הינו כוכב עולה בשמי הניהול בעידן שלנו, דומה כי מעטים יודעים לרתום את משמעויותיו לצרכיהם.

לרוב, השימוש במושג זה במסגרות ארגוניות קיימות מתייחס לשיפור הקיים ולייעולו, ולא לשינויים מהותיים. בשל דפוס זה, הדבר אינו מהווה חדשנות בתוך הארגון. החדשנות המשמעותית מופיעה לרוב מחוץ לארגונים ממוסדים. אך למרות שלא ניתן לייצר או לשלוט באיכות בחדשנות, הנחלת גישות, כלים ותפיסות מייצרת סביבה שמעודדת איכות וחדשנות.

קידום איכות וחדשנות במוצרים, תהליכים, שירותים או טכנולוגיות הופך לתנאי הכרחי להישרדותם של הארגונים ולהמשך קיומם. יתירה מזו, ארגונים אשר יסתפקו בתוכניות התייעלות כגורמים העיקריים להישרדותם, עלולים להיעלם מן העולם. מי שלא ישתנה קיצונית - לא ישרוד.

פתרונות איכותיים וחדשניים מאפשרים התגברות על חסמים מסורתיים בצורת העבודה, באופן שמשפר את התפוקות של ארגונים. כך, למשל, פתרון איכותי וחדשני לניהול חדר מיון עשוי לשפר את מהירות הטיפול במטופלים ולהגדיל את חווית המטופל ובני משפחתו (שביעות רצון המטופל ובני משפחתו).

פיתוח האפקטיביות של הארגון בהתמודדות עם מציאות משתנה מאפשר התמודדות טובה יותר עם לקוחות הקצה ועם אתגרי הליבה. חדשנות אפקטיבית מקדמת על כן גם את התוצאות. פתרון אפקטיבי עשוי לשפר לא רק את כמות, מהירות, ואיכות הטיפול, אלא גם את השלכותיו (בהמשך לדוגמה הקודמת – באופן שמוביל להפחתת תחלואה לאורך זמן באוכלוסייה). כמו כן מערכת איכותית וחדשנית עשויה לרתום את העובדים לקידום אתגרי הליבה באופן שמקדם את רתימת העובדים ואת תרומתם.

יישום איכות וחדשנות מלמטה למעלה מאפשר רתימה של ניסיון וידע מ- "רצפת הייצור" לפתרון בעיות ברמת הארגון. כך, למשל, פתרון במחלקה אחת עשוי להיות תקף לארגון כולו ולשפר את הישגי הארגון במגוון תחומים, תוך יישום פעולות הקשורות לאיכות המוצרים, התהליכים, השירותים או הטכנולוגיות.