מציג: הילל קוברובסקי

שנת 2020 תיזכר כשנת המחאה הבינלאומית, השנה שבה נסדק האמון בין האזרח לשלטון בכל נקודה בפלנטה. במקביל, בשנת 2020 נשברו כל השיאים במספר התקפות הסייבר, כך שנדמה כי אף חברה לא חסינה בפני פשיעת סייבר. מערכות המידע של אלפי חברות נפרצו, נגנב מהן מידע פרטי רגיש אודות הלקוחות שלהן, מידע שלאחר זמן קצר ביותר הוצע למכירה ב-"ברשת האפילה" לכל המרבה במחיר.

השאלות הגדולות שחייבות להישאל הן איך כל זה השפיע על היחס שלנו בנוגע לפרטיות האישית שלנו, והאם הדבר השפיע על חברות וארגונים לאמץ רגולציות להגנה על הפרטיות כדי לבנות רמת אמון גבוהה יותר מול הלקוחות, העובדים, הספקים ובעלי המניות שלהם.