מציג: חנן מלין
ארגון: שיא האיכות בע"מ

ניתן לסווג את מבדקי האיכות למבדקי צד א’ (פנים ארגוניים), צד ב’ (יחסי ספק-לקוח) וצד ג’ (גופי הסמכה-התעדה). במהלך הביצוע של מבדקי איכות ניתן לזהות ארבע טעויות נפוצות של עורכי מבדקים.

מטרת ההרצאה היא להפנות את תשומת הלב של משתתפי הכנס לטעויות הנפוצות במבדקי איכות ולמאפיינים שלהן, על מנת שיוכלו להימנע מהן במהלך המבדקים שהם עורכים. הידע שתקבלו בהרצאה מבוסס על שלושים וחמש שנות הניסיון שלי, כעורך מבדקים בכיר באגף איכות והסמכה של מכון התקנים, וביצוע של למעלה מאלף מבדקים ב-22 מדינות ובארבע יבשות.