ניהול סיכונים כבסיס להבטחת איכות התוצאות במעבדות רפואיות

מציג: זאב דביירין
ארגון: המעבדה הארצית לבריאות הציבור

ניהול סיכונים הוא חלק בלתי נפרד מניהול האיכות. בהקשר של מעבדות רפואיות, ניהול סיכונים שמקיף את כל ההיבטים של פעילות המעבדה, מאפשר להפחית את מספר הכשלים, לחסוך במשאבים, לשלוט בתהליכים ולהשיג דיוק ואיכות בתוצאות של הבדיקות.

תהליכים במעבדות רפואיות מתחלקים לשלושה שלבים עיקריים: פרה-אנליטיים, אנליטיים ופוסט-אנליטיים. בכל שלב עלולים להיווצר כשלים, שהשפעתם על התוצאה הסופית היא שונה. לדוגמה, טעות בשלב פרה-אנליטי כמו כשל בזיהוי דגימה, עלולה לגרום לבעיה בתוצאות של דגימה בודדת. לעומת זאת, טעות בשלב האנליטי בשל שגיאה במכשירים ו/או טעות אנליטית סיסטמתית במספר רב של דגימות עלולות לגרום לטעויות בהיקף נרחב יותר, על כל המשתמע מכך.

נציין שגורמי הסיכון בשלבי הפעילות השונים במעבדה רפואית אינם זהים. כך, בשלב הפרה-אנליטי גורמי הסיכון העיקריים הם מספר גדול של פעולות ידניות, חוסר בעובדים מיומנים, תהליכים רב שלביים, תנאים שונים לדגימות שונות, עיכובים ותנועות יתר של דגימות וקושי בזיהוי או קושי במניעה של הכשלים במהלך העבודה. לעומת זאת, בשלב האנליטי גורמי הסיכון העיקריים הם מספר גדול של דגימות, טכנולוגיות שונות לביצוע בדיקות, ניהול ראגנטים, עבודה שלא בהתאם ל-SOP ועוד.

ניהול סיכונים מאפשר לזהות את הסיכונים, לאפיין אותם, להעריך את ההשפעה היחסית של כל סיכון בהשוואה לאחרים ולהציע דרכים להפחתת ו/או לסילוק הסיכונים. לצורך זה ניתן להשתמש, בארגז כלים רחב, בהתאם לסוג הסיכון, לתת עדיפות לטיפול בסיכונים בעלי ההשפעה החמורה ביותר וכך לשפר את איכות תוצאות הבדיקות.

תהליך הטמעת ניהול הסיכונים במערכת האיכות של מעבדות רפואיות מלווה בקשיים ולא תמיד נעשה שימוש בכלים מתאימים. במסגרת ההרצאה נציג כיצד ניהול הסיכונים יכול להוות מכלול של כלים והנחיות שמסייעים לבניית מערכת יעילה לניהול האיכות.