מציג: שלמה ליכטנשטיין
ארגון: המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצויינות

"האיכות" נתפסת ע"י הלקוח/משתמש כתכונה רצויה ומצופה במוצר או בשירות, ומאידך, בעיקר מצד ספקי המוצר/שירות, האיכות נתפסת כמשהו שמרני, מעכב ומטריד. לעומת זאת ועל פי התפיסות המקובלות על הרוב, "חדשנות" נתפסת כמשהו מעורר, מרענן וצעיר. 

נראה כי אין זיקה בין "חדשנות" לבין "איכות". לכאורה, אין כל משותף ביניהן ואף קיימת סתירה בתפיסת שני מושגים אלו, איכות וחדשנות, בכפיפה אחת. אולם באמצעות בחינה מדוקדקת של הנדרש בתהליכי החדשנות, ניתן להסיק שדווקא קיימת סינרגיה בין תהליך החדשנות ותהליך ניהול האיכות שמאפשרת השגת יתרון תחרותי לארגון. מכאן ניתן לגזור את תפקידו המשמעותי של מנהל האיכות בתהליך החדשנות הארגוני.

בהרצאה נכיר את סוגי החדשנות, ננתח את המאפיינים של החדשנות והאיכות ונעמוד על התרומה הרבה שיש בשילוב תהליכי ניהול איכות בתהליכי החדשנות. עוד נציג את תפקידו של מנהל האיכות בשילוב של האיכות בחדשנות. 

בנוסף, נציג את התחרות הבינלאומית לחדשנות – Quality Innovation Award, הבוחנת חידושים ע"פ אמות מידה המשלבות בין מידת החדשנות (Innovativeness) לבין תרומת החידוש לשיפור כלכלי של הארגון ו/או להעלאת איכות החיים והרווחה (Quality) של המשתמשים בחידוש והציבור.