הטמעה ויישום פרו-אקטיביים של פעילויות בטיחות ואיכות בבנייה

מציג: רמי ארקוש
ארגון: קמ"ג

ענף הבנייה במדינת ישראל הוא אחד הענפים העיקריים והמובילים במשק הישראלי. למרות התמורות והשינויים הרבים שעברו על ענף זה, במשך שנים רבות הוא נתפס כבעל סיכון גבוה להתרחשותן של תאונות עבודה בהשוואה לענפים אחרים במשק. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי אתר הבנייה מהווה למעשה סביבה דינמית המשתנה בתדירות גבוהה מאד, אשר גורמת לסיכונים משתנים ומרובים. לדוגמה, במהלך שנת 2016, התקבלו במינהל הבטיחות דיווחים על 44 אירועים שבמסגרתם נגרמו 49 מקרי מוות באתרי בנייה. ענף הבנייה הוא הגורם תאונות העבודה העיקרי בישראל ובעולם. נתונים אלו מלמדים כי הסיכונים בענף הבנייה הם הגבוהים ביותר לתאונות עבודה קטלניות, שגורמות לאבדן בנפש ביחס לכלל ענפי התעשייה במשק.

בשנים האחרונות התפתחו "תורות" לניהול איכות ולניהול הבטיחות שמאפשרות חיסכון בעלויות וצמצום במשאבי הארגון כמו לדוגמה "ניהול-רזה". בין איכות לבטיחות קיימת סינרגיה, דהיינו, שיפור בבטיחות תורם לשיפור באיכות ולהיפך. לכן לנוכח ריבוי תאונות העבודה באתרי בנייה בכלל, ובאתרי בנייה קונבנציונלית למגורים ולתעשייה בפרט, חיוני להטמיע וליישם פעילויות בקרה לצורך הבטחת הבטיחות והאיכות בבנייה כפעילויות פרואקטיביות-מניעתיות, שיטתיות, פורמליות וסדורות למניעת תאונות עבודה וכן להבטחת איכות הבנייה.

הפעילויות הפרו-אקטיביות כוללות זיהוי של גורמי הסיכון, ביצוע ניתוח והערכה של סיכונים, בקרה וטיפול בהסרת הסיכונים או הפחתתם לסיכון קביל, וכל זה בהתבסס על שיקולי עלות-תועלת ועמידה בדרישות החוק. את הפעילויות יש ליישם לאורך כל שלבי פרויקט הבנייה, החל בשלבי התכנון הראשונים, לאחר מכן בארגון אתר הבנייה ובחירת הציוד, במהלך העבודה היומיומית באתר ובמסירת האתר ליזם בגמר הבנייה.

הליך שיטתי וסדור של ניהול הבנייה באתר שבו מוטמעים מתודולוגיות איכות ובטיחות, שימוש בתקנים ועמידה בדרישות החוק לאורך כל שלבי הבנייה באתר - יסייעו לעמידה בלוחות הזמנים, לניהול המשאבים, לשיפור הבטיחות, לשיפור איכות הבנייה ולצמצום משמעותי של תאונות העבודה באתרי הבנייה.

במסגרת ההרצאה יוצג מחקר שכולל פיתוח של מדדים וקריטריוני ליבה לבקרת הבטיחות והאיכות בבנייה, אשר מאפשרים יישום והטמעה בו-זמנית של איכות ובטיחות. כמו כן יוצג מודל כוללני ליישום השיטה וכן ניתוח אירוע שידגים את ישימות המודל.