מציגה: ליאת מילוא
ארגון: חברת מילוא מקסום יכולות בע"מ

אחד האתגרים שעומדים בפני מנהלי איכות הוא שיווק ומיצוב נושא האיכות בתוך הארגון, מול עובדים ומול מנהלים אחרים. "מיתוג האיכות" שבו נעסוק במסגרת ההרצאה הוא גישה חדשנית והוליסטית העשויה לסייע למנהלי איכות בתהליכי הטמעת האיכות בקרב מנהלים ועובדים בארגון.

בתהליכי מיתוג האיכות מבררים תחילה מהם ערכי המותג "איכות", אח"כ מהן תועלות המותג לארגון ולבסוף מחברים את העובדים והמנהלים בארגון לערכים אלו.

המונח מיתוג הוא שילוב המילים מוצר+תג. המיתוג מתייחס  למוצר או לשירות שיש להם מאפיינים ברורים ומזוהים. הוא גם משלב בתוכו שם, לוגו, סיסמה, סמל, צבעוניות והבטחה עבור הלקוח. את התועלת יש לארוז באופן נכון, מושך ואטרקטיבי ("תג") בכדי לקדמה. באמצעות גיבוש נכון של מסרים ובחירה בערוצי התקשורת המתאימים לקהלים השונים בארגון, ניתן לייצר חוויית איכות חדשה לעובדים ולמנהלים.

מיתוג האיכות הוא תהליך שמבוסס על תכנית עבודה עקבית ומתמשכת המעבירה לעובדים מסרים אחידים בנוגע לחשיבות האיכות בארגון. התוכנית משלבת פעילויות מגוונות, החל מקמפיין פנים ארגוני לשיווק האיכות, דרך הרצאות לימודיות ועד סדנאות חווייתיות. בכל הפעילויות העובדים מהווים חלק אינטגראלי מהתהליך ומעורבים באופן מלא בכדי להגביר את תחושת המחויבות וההזדהות שלהם. באמצעות הצגת התועלת ניתן לרתום את אנשי הארגון לדרך האיכות ולהשיג את התוצאות האפקטיביות הרצויות תוך נטרול ההתנגדויות בשטח. לאחר שמהלך ההטמעה עובר בהצלחה בקרב העובדים, ניתן לשווק תהליך איכות אמיתי גם ללקוחות החברה.

במסגרת ההרצאה נערוך היכרות עם תפיסת מיתוג האיכות ותרומתה להטמעה ולהפנמה של ערכי האיכות בארגון. נציג תוצאות של מחקר בנושא "משמעות האיכות" שבוצע בקרב מנהלי איכות ב-2019. נסיים בטעימה מכלי המיתוג הפנימי כגון: תפיסת ה - 360 branding, מודל חמשת הצעדים, מודל הממשקים ועוד.