מציגה: גלית ליסאי
ארגון: Gal.IT Data Integrity Consulting

המושג Industry 4.0  מיוחס לתהליכי ההטמעה של אוטומציה ברמות הגבוהות ביותר בקווי הייצור הכוללים הטמעת תהליכים המבוססים על שימוש ברשתות תקשורת. נושא זה מאפשר הטמעת תהליכי חדשנות ויעילות בעולמות הייצור השונים, שימוש במסדי נתונים וניתוחי מידע רחבים. כל אלו מאפשרים שיטות ועדכון תהליכים באופן שלא ניתן היה לבצע קודם לכן.

בעולמות הייצור בהם ישנה השפעה על חיי אדם באופן ישיר ו/או עקיף, הדרישות לבקרה ועמידה בדרישות הרגולציה מחייבות גם שמירה על  העקרונות העוסקים במהימנות ואיכות הנתונים (Data Integrity). אמנם הדרישות בנוגע לניהול איכותי של מידע זהות, בין אם המידע אלקטרוני ובין אם הוא מבוסס נייר, אך נראה שבשני המקרים העמידה בדרישות אינה ברורה מאליה.

ההטמעה של עקרונות העוסקים בתחום ה- Data Integrity מאתגר. נפח המידע הנוצר ושעליו מבססים את תהליכי העבודה גדל, ואף נראה, לכאורה, שתהליכי הבקרה מתחזקים. אך בבדיקות הנערכות על ידי בוחנים מיומנים העוסקים בנושא, נראה שהחברות נכשלות בתחום זה שוב ושוב ומתקשות להיערך כראוי לנושא זה כחלק מהטמעת תהליכי העבודה החדשניים. נראה שככל שמצליחים לעבור לתהליכים אוטומטים רחבים יותר נמצא דווקא קושי רב יותר לעמוד בדרישות המלאות העוסקות ב Data Integrity כפי שהוגדרו על ידי המחוקק והרשויות האוכפות את הנושא.

הטמעת דרישות דיגיטליות יכולות להוות הזדמנות להתפתחות, ושימוש נכון במידע יכול לשפר הטמעת תהליכי בקרה יעילים יותר ממה שניתן היה לביצוע בעולמות שהתבססו על עבודה ידנית. כדי לזכות בשני העולמות, חשוב לדעת ולהכיר את העקרונות המרכזיים בנוגע לשמירה על איכות המידע. הטמעת העקרונות כבר בשלבי התכנון המוקדמים כחלק מהטמעת תהליכי אוטומציה חדשים או מתחדשים, בעולמות הייצור ובעולמות הפיתוח, חשובה וכיום גם ניתן לומר שהינה הכרחית.

בהרצאה אציג את העקרונות המרכזיים של ה-Data Integrity, החשיבות של כל אחד ואחד מהם, האתגרים איתם מתמודדות חברות כדי לעמוד בדרישות ודוגמאות להטמעת העקרונות בשלבים שונים בפיתוח וייצור המוצר. מטרת ההרצאה היא להעלות מודעות ולאלו המכירים את הנושא לפתוח זווית ראיה נוספת לדיון הכוללת גם כלים מעשיים.