שילוב האקתונים לשיפור איכות ההוראה בלימודי ההנדסה

מציגה: גלי נווה
שותפים: פרופ' דורית תבור
ארגון: SCE

הפערים בין הכשרת מהנדסים לבין הצרכים של שוק העבודה מעלים באופן עקבי ולאורך שנים את הצורך בשיפור הכישורים ה'רכים' של בוגרי התואר הראשון בתחומי ההנדסה. כישורים אלה כוללים לדוגמה עבודה בצוות ופרזנטציה מול קהל. קושי נוסף של מהנדסים צעירים הוא הצורך להשתלב בסביבת עבודה המחייבת התמודדות עם בעיות מורכבות המחייבות גישה רב מערכתית, בניגוד לתרגילים הממוקדים המאפיינים קורסים אקדמיים.

על מנת לספק לסטודנטים הכשרה איכותית התואמת טוב יותר את הכישורים להם יזדקקו לאחר השלמת הלימודים, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון החליטה על שילוב של מודל פדגוגי שיאפשר לסטודנטים להתמודד במהלך התואר עם בעיות ואתגרים דומים לאלה שיפגשו בשוק העבודה.

אתגרים אלה משולבים בקורסים אקדמיים, בין השאר, כהאקתונים - אירועים מוגבלים בזמן, בעלי אופי תחרותי, בהם נדרשים הסטודנטים להתמודד כצוות עם בעיה מורכבת. משך ההאקתון עשוי לנוע בין שעות בודדות לשבועות, ובסופו הסטודנטים נדרשים להציג מוצר (פיזי או רעיוני) בפני צוות שופטים שעשוי לכלול חברי סגל, נציגים מהתעשייה או סטודנטים עמיתים.

במסגרת ההרצאה יוצגו דוגמאות של שני האקתונים, האחד מתחום ההנדסה הכימית - תהליך ייצור קאנביס נוזלי, והשני מתחום מדעי הנתונים - פיתוח אלגוריתם לחיזוי המבוסס על machine learning.