הטמעת תהליך שיפור - הסדרת ההפקה של אישורי תושב לצורך קבלת זיכוי במס הכנסה

מציגה: דיקלה אקסול טובול
שותפים: יהשוע יעקובי, לימור מזוז, נורית בן זקן, עינת נווה, רות בר יוסף, תאר עווד
ארגון: רשות המיסים

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מעניק הטבות מס לתושבי של ישובים מסוימים. נכון לשנת 2017 באזור פקיד השומה באר שבע ישנם כ- 125 יישובים הזכאים להטבות במס. סכום הזיכוי השנתי במס משתנה ועשוי להגיע עד לסך של כ 48,216 ₪ ליחיד, וכפול מכך לתא משפחתי. עד כה לא היו הנחיות ברורות בנוגע לאופן הפקת אישור תושב על ידי הרשויות המקומיות. מצב זה גרם לכך שאישור תושב הופק לכל דורש על סמך רישום בתעודת זהות בלבד. הדבר יצר עיוות במטרת החוק וגרם לפגיעה בקופת המדינה.

חברי הצוות למדו את הנושא, הגדירו מטרות, גיבשו תוכנית עבודה, מיפו את תהליכי העבודה, ניתחו את הסיבות לבעיה ואספו, עיבדו וניתחו נתונים. הצוות גיבש המלצות לשיפור שהוצגו לאישור ההנהלה במטה רשות המיסים. כחלק מהטמעת השינויים נערך כנס הסברה שאליו הוזמנו ראשי הרשויות ובו ניתן הסבר מעמיק לבחינת הזכאות לקבלת אישור תושב על ידי האזרח. חולקו חומרים מקצועיים לרבות ונקבע נוהל עבודה מסודר. בזכות ההעבודה של הצוות נבדקו מאות אישורים שהופקו על ידי המועצות השונות ונמצאו אזרחים שניצלו את אישורי התושב באופן לא חוקי וקיבלו כספים שלא כדין. כיום קיים שיתוף פעולה וקשר ישיר בין המועצות המנפיקות לפקיד השומה. גם השנה ייערך כנס הסברה מקדים לקראת הנפקת האישורים לשנת 2020.