מציג: אסף טורנר
ארגון: התאחדות התעשיינים

מתקפת סייבר היא פעולה שמטרתה לחדור למערכות המידע, התקשורת והתפעול של יעד כלשהו כדי לגנוב ממנו מידע, או לשבש את פעילותו ולהסב לו נזק. 

אנחנו מוצפים מדי יום בחדשות על התקפות סייבר נוראיות כנגד ארגוניים פיננסיים, מפעלי תעשייה, מערכות תפעוליות ומערכות שלטוניות, כך שכמעט כל תחומי החיים שלנו חשופים למתקפה. במקביל, יש דרישות לרגולציה ממשלתית חדשה ואנשי מכירות ויועצים שמציעים לנו פתרונות קסם.

במפגש נדבר על הסכנות למפעל ואיך מתמודדים איתן. איך מתמודדים עם חוסר ודאות ועם חוסר בתקציבי הגנה נאותים בסביבת הסייבר העוינת. מה עושים? איך ממשיכים להוביל את המפעל מול המסוכן, המאיים והיקר? מה רלוונטי ומה לא? בהרצאה נציג עקרונות מנחים וניהול סיכונים מחושב לצורך בניית חליפת הגנה ארגונית מול סיכוני הסייבר.