יום ד׳
13.06.2018

כנס הפרויקטים "מהנדסים עתיד'' הינו כנס רב-מחלקתי, שבו מציגות כל מחלקות ההנדסה בקמפוס אשדוד.

הכנס יתקיים ביום רביעי, 13 ביוני 2018, בקמפוס בני-ברית, אשדוד.

הסרטון לפנינו מציג את סיכום כנס הפרויקטים בקמפוס אשדוד - כולל הצגת עבודות נבחרות וראיונות קצרים עם סטודנטים משתתפים בכנס.