יום ה׳
18.01.2018

תחרות העמסת מבנים

בשני הקמפוסים שלנו, באשדוד ובבאר שבע, מקיימות המחלקות להנדסת בניין תחרויות העמסת חומרים.

במסגרת הקורס "בניית המהנדס" נדרשים המשתתפים, סטודנטים משנה ד', לבנות דגם אשר יצליח לעמוד בעומסים, בהתאם למידות והנחיות מדויקות, אשר קיבלו מהמרצים. הזוכים בתחרויות יהיו בוני המודל שיועמס בעומס מקסימלי עד לשבר הדגם.