יום א׳
21.06.0020

אות "מהנדסים חברה SCE" לשנת 2020

אות "מהנדסים חברה SCE" מוענק במטרה לעודד יזמות טכנולוגית-חברתית בישראל.

האות יוענק במסגרת כנס מהנדסים חברה 2020, אשר עוסק בחיבור שבין טכנולוגיה, חדשנות וחברה.

הנכם מוזמנים להציע לוועדת השיפוט מועמדים ראויים. ניתן להמליץ על כל מיזם המקדם יזמות טכנולוגית עבור צורך חברתי, בהם: סטודנט, בוגר, עמותה, חברה או ארגון.

להגשת מועמדות יש לגלול מטה ולמלא ראשית את פרטי הממליץ ובהמשך את פרטי המועמד.