יום ב׳
04.11.2019

"כשל דינמי של סלעים"

המחלקה להנדסת בניין, קמפוס אשדוד, תקיים יום עיון בנושא "ניטור כשל דינמי של סלעים" ביום שני, 4 בנובמבר 2019.

יום העיון מיועד לחוקרים, למהנדסים, ליועצים ולסטודנטים בתחומי שבר/מכניקת סלע, פיזיקת סלע, יציבות מנהרות וניטור רע"א.

המצגות יתבססו על מחקרים אמפיריים ותיאורטיים שבוצעו במעבדה, במנהרות או במהלך רעידות אדמה.

יום העיון יתבסס על הרצאות שהתקבלו, ויכלול גם דיונים מקיפים על התוצאות. 

 

למידע מפורט באנגלית לחצו כאן.