סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

שמחים לעדכן על עדכון התקנות הנוגעות לפעילות מעבדות הוראה וסדנאות במוסדות להשכלה גבוהה. בהתאם לתקנות יתקיימו מעבדות הוראה וסדנאות בקמפוסי המכללה החל מהשבוע הבא.

הודעות על מועדי המעבדות ו/או הסדנאות יועברו על ידי מזכירויות המחלקה מבעוד מועד.

הפעילות בקמפוסי המכללה תתקיים על פי כללי התו הסגול – הצהרת בריאות, עטיית מסיכה, שמירה על הגיינה ועל ריחוק פיסי ואיסור התקהלות מוחלט.

למען הסר ספק - יורשו להיכנס למכללה רק סטודנטים/יות שאושרה הגעתם על ידי מזכירויות המחלקות.

המשך סמסטר מוצלח ובריאות איתנה.