סטודנטים יקרים,

1. אנו ממתינים לקבלת הנחיות באשר לבחינות סיום הסמסטר. כל הבחינות הפרונטליות המתוכננות להתקיים בשבוע זה בקמפוס יתקיימו כמתוכנן.

2. המכללה תעדכן בימים הקרובים בעניין מתכונת הבחינות שיתקיימו החל משבוע הבא בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה.

בהצלחה בבחינות ובריאות לכולם,

ד"ר אבשלום דנוך
ע.הנשיא וראש המנהל האקדמי