סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות, בשל התפשטות מגפת הקורונה, החל מיום ו' 13.3.2020, לא מתקיימים במכללה הרצאות, תרגולים ומעבדות פרונטליים, בחנים ומבחנים. החל מ-22.3.2020 עוברת המכללה ללימודים במתכונת מקוונת וכל ההרצאות יתבצעו במסגרתה. בשל ההנחיה להימנע מהתקהלויות והתכנסויות, הספריות סגורות החל מ-13.3.2020. עדכונים יפורסמו בהתאם להתפתחויות ולהנחיות חדשות, ככל שיהיו. בריאות איתנה לכולם.