סטודנטים יקרים,

אנו נערכים במרץ ובהתרגשות לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"א בצל נגיף הקורונה.

מתוך הבנה כי הלמידה האפקטיבית ביותר היא למידה עם נוכחות פיזית שלכם הסטודנטים בקמפוס, ומתוך התחשבות מחששות חלק מהסטודנטים בהגעה פיזית לקמפוס, הוחלט כי הלמידה תתקיים ככל הניתן בקמפוס המכללה תוך מתן מענה לסטודנטים שאינם יכולים להגיע ללמוד פיזית בקמפוס המכללה.

הקפדה על הכללים:

כל הבאים בשערי המכללה מחויבים לשמור על כל הכללים והנחיות משרד הבריאות כולל מילוי הצהרת בריאות, עטיית מסכה ושמירה על ריחוק חברתי.

חל איסור מוחלט להגיע לקמפוס אם הנך סובל מסימפטומים המאפיינים את נגיף הקורונה ו/או הנך חייב להיות בבידוד.

להלן מתווה ההוראה:

הרצאות ותרגולים

ההוראה ברובה הגדול תהיה בשיטה ההיברידית, כאשר חלק מהסטודנטים ילמדו בכיתות ייעודיות בקמפוס וחלק מהסטודנטים ילמדו מרחוק בעזרת תוכנת זום. סטודנטים שירצו להגיע ללמוד פיזית בכיתות המכללה יתבקשו להירשם מראש באפליקציה ייעודית לכך.

לטובת הוראה זו הכשירה המכללה עשרות כיתות זום ייעודיות.

קורסים שלא ניתן יהיה לקיימם בצורה היברידית יתקיימו בצורה מקוונת מלאה באמצעות תוכנת זום.

מעבדות וסדנאות

חלק מהמעבדות יתקיימו בצורה פרונטלית מלאה במעבדות הקמפוס, תוך הקפדה על כל כללי התו הסגול, וחלק מהמעבדות יילמדו בצורה מקוונת/היברידית.

מתן שירות לסטודנטים

כל היחידות נותנות השירות לסטודנטים (דיקנאט, מנהל סטודנטים, מזכירות המחלקות, חשבונות סטודנטים, מערכות מידע) ימשיכו לתת מענה לסטודנטים בצורה מקוונת או בהגעה פיזית במסגרת מגבלות התו הסגול .

סיוע לימודי וכלכלי

המכללה תמשיך ללוות סטודנטים בתקופה מאתגרת זו ותעניק סיוע לימודי לסטודנטים המתקשים בלימודים באמצעות מערך תגבורים וחונכויות.

כמו כן, הרחיבה המכללה את מערך הסיוע הכלכלי הן במלגות והן בהלוואות נוחות ללא ריבית.

ספריה ומרחבי למידה

הספריות ומרחבי הלמידה בקמפוסים תהיינה פתוחות לציבור הסטודנטים במגבלות התו הסגול.

קפיטריה

הקפיטריה תפעל במסגרת מגבלות התו הסגול.

 

מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת, בריאה ופוריה,
ד"ר אבשלום דנוך,
ע.הנשיא וראש המנהל האקדמי