יום ג׳
28.05.2019

האקתון חומרי בניין 2

ביום שלישי, 28.5.19, יתקיים האקתון במסגרת הקורס "חומרי בנין 2" בהנחייתה של המרצה גב' ידלין טל.
כ-126 סטודנטים שנה ב' יחולקו לקבוצות של עד 4 סטודנטים בקבוצה, ויהיה עליהם לייצר פוסטר ולהביא דוגמה מוחשית על מנת לסכם את הנושא הנלמד במסגרת תערוכה לימודית לסיכום הקורס.

הקורס "חומרי בניין 2" הוא קורס חובה כחלק מתוכנית הלימודים בשנה ב'. הסטודנטים לומדים בו על חומרי בניין שונים. במהלך הקורס כל קבוצת סטודנטים נדרשת ללמוד על סוג מסויים של חומר בנייה, להציגו בכיתה מול שאר הסטודנטים. במהלך האירוע תתקיים תערוכה לימודית שבה יוצגו חומרי הבנייה בצורה של יריד, והסטודנטים יוכלו ללמוד אחד מהשני ויידרשו להשיב לשאלות של צוות שופטים.