יום ד׳
19.06.2019

כנס קרנות מחקר

הרשות למחקר ופיתוח מקיימת כנס קרנות מחקר ביום רביעי, 19.6.2019, באולם מינקוף בקמפוס באר שבע.

בכנס יציגו נציגים מקרנות המחקר בפני חוקרי המכללה, הנחיות וטיפים חשובים להגשת הצעות-מחקר בהתאם לנהלי כל קרן. לחוקרים תינתן האפשרות להכיר את הנציגים ולפנות אליהם בשאלות.

 

לו"ז הכנס:

10:00-10:15 – דברי פתיחה של נשיא המכללה, פרופ' יהודה חדד

10:15-11:00 – רשות החדשנות, ד"ר נעה מטרסו, מנהלת תכניות אקדמיה זירת תשתית טכנולוגית

11:00-11:30 – GIF, ד"ר צ'לינה כהן-צידון, מנהלת אגף מדע

11:30-12:00 – GIF, גב' מינה חורש, מנהלת אגף מינהל מדע

12:30-13:30 – משרד המדע והטכנולוגיה, מר אבי ענתי, סמנכ"ל המשרד

13:30-14:30 – משרד האנרגיה, גב' יעל הרמן, ראש תחום טכנולוגיות ואנרגיות מתחדשות במשרד המדע"ר