יום ד׳
05.06.2019

כנס הפרויקטים "מהנדסים עתיד'' הינו כנס רב-מחלקתי, שבו מציגות כל מחלקות ההנדסה בקמפוס אשדוד.

הכנס יתקיים ביום רביעי, 5 ביוני 2019, בקמפוס בני-ברית, אשדוד.

הסרטון לפנינו מציג את סיכום כנס הפרויקטים "מהנדסים עתיד" בקמפוס אשדוד, ומספר עבודות נבחרות המוצגות על ידי סטודנטיות וסטודנטים.