שאלות לגבי אוסף הספרים

ההשאלה מתחדשת באופן אוטומטי ביום נוסף, כל עוד סטודנט אחר לא הזמין את הספר. במקרה כזה הסטודנט יקבל הודעת SMS עם התראה להחזיר את הספר. באחריות הסטודנטים לעקוב אחר כרטיס הקורא שלהם על מנת לוודא שכל הספרים מושאלים כראוי. 

על הסטודנט לבצע הזמנה של הספר. ברגע שעותק מהספר יוחזר לספרייה, הסטודנט יוכל להשאילו. 

במקרה של אבדן ספר, עומדות בפני הסטודנט שתי אפשרויות: 

  • לספק לספרייה עותק זהה לספר האבוד
  • לשלם קנס בגובה שייקבע ע"י הנהלת הספרייה

תשלום הקנס מאפשר לספרייה לרכוש עותק אחר מהספר האבוד לשימוש ציבור הסטודנטים שזקוקים לו

אוסף הספרים מסודר לפי שיטת קטלוג מקובלת בעולם - LC. סטודנט שלא בקיא בשיטה מוזמן לגשת לדלפק הספרייה לקבלת סיוע. 

הספרייה נמצאת בתהליך מעבר מעותקים קשיחים לעותקים דיגיטליים. בעתיד כל הספרים יהיו זמינים בכל ולכל סטודנט. 

כן. מוזמן לפנות לדלפק הספרייה לביצוע ההזמנה. 

המאגר האלקטרוני כולל מאות אלפי ספרים ומאמרים אלקטרוניים העוסקים בתחומי ההנדסה השונים. לא לכל פריט קיימת גרסה אלקטרונית. במקרה כזה נא לפנות לצוות הספרייה לבדיקת אפשרויות איתור מידע נוספות. 

כן, באמצעות שם משתמש וסיסמה בתוקף. 

 

הספרייה משמשת אך ורק סטודנטים ועובדים של המכללה. 

ניתן להדפיס חלקים מהספר או את הספר כולו לפי הצורך. 

אזור הלמידה השקט נמצא בגלריה של ספריית שביט בקמפוס באר שבע. בספריית בני ברית ישנם תאים ללימוד ביחידים. 

מומלץ להתחיל במנוע החיפוש של קטלוג הספרייה

ניתן לפנות לדלפק הספרייה בכל נושא ובכל עת. בנושאים מורכבים או מעמיקים – נא לפנות למנהל הספרייה. 

בחיפוש בקטלוג הספרייה, יש להציג אך ורק תוצאות המסווגות כ–Peer-reviewed Journals. 

ניתן להשיג את הפריט ע"י השאלה בין–ספרייתית ובהצגת אישור מהמרצה/מנחה.