שימוש נאות וזכויות יוצרים

שימוש במקורות אלקטרוניים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרונים, ספרים אלקטרוניים) אשר זמינים באתר המכללה ומנוהלים ע"י סגל הספרייה מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין המכללה, מלמ"ד והמו"לים.
בהתאם לכך, גישה למקורות אלקטרוניים, כאמור, ע"י סגל וסטודנטים של המכללה הינה בכפוף לתנאי הרישיונות שהוכתבו ע"י הספק. ציבור הסטודנטים וסגל המכללה אחראים לוודא שהם פועלים לפי תנאי הרישיונות הללו. אם קיים ספק כלשהו, יש לבדוק את תנאי הרישיון של המקור הספציפי ו/או לפנות לסגל הספרייה.
כללי שימוש: 

  • הגישה למקורות האלקטרוניים והשימוש בהם מותרים לאנשי המכללה בלבד: סטודנטים, סגל מנהלי וסגל אקדמי ולכן אין לשתף חומר כלשהו (באמצעות דוא"ל וכיו"ב) עם משתמשים שאינם נמנים עם אנשי המכללה למעט עמיתי מחקר ו/או להעביר את פרטי הגישה האישיים למשתמשים אלו.
  • המקורות האלקטרוניים מיועדים לשימוש אישי בלבד, לצורכי מחקר או לימוד ולא לשימוש מסחרי. שימוש במקורות אלקטרוניים במסגרת התמחויות סטודנטים ופרויקטים הקשורים בעבודה יכולים בהחלט להוות שימוש מסחרי. בנסיבות אלו חובה לבדוק את תנאי הרישיון.

הפרת הכללים עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות המידע של המכללה ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המכללה.
למכללה יש הסכמים עם המו"לים הבאים:

Elsevier                                                                                                   
 (כולל Taylor and Francis Group (CRC Press
IEEE                                                                                                            
Springer                                                                                                     
Wiley and Oxford University Press                                                       

החוזים זמינים לעיון אצל מנהל הספרייה.

ל – SCE יש הסכם זכויות יוצרים עם CrossRef, סוכנות רישום לפרסומים מחקריים ומקצועיים. CrossRef DOI (מזהה פריט דיגיטלי) הנו שם אלפאנומרי אשר מזהה תוכן דיגיטלי.

התנאים לשימוש ב – CrossRef  זמינים לעיון אצל מנהל הספרייה.

Elsevier מפרט כדלהלן: " © Some rights reserved. This work permits non-commercial use, distribution, and 
reproduction in any medium, provided the original author and source are credited." 
ההסכם עם קבוצת  ) Taylor and Francis Groupכולל (CRC Press  עם המכללה קובע כדלהלן (קטעים):
"For the avoidance of doubt, nothing in this Licence permits the Licensed Materials, whether with DRM or DRM Free to be emailed or otherwise distributed in any way by Authorised Users even for Personal Use. " 

"Text and Data Mining (TDM): Licensee will make every effort to inform users that they must obtain written permission from the Publisher, to perform and engage in text and data mining activities. 
Requests for which, shall specify if text and data mining activities are to be for commercial or non-commercial use. 
Permission for which shall not be unreasonably be withheld by the Publisher; provided that Authorized Users only engage in text and data mining activities for legitimate academic research and other educational purposes. 
Applicable 'cost-recovery fees' will be determined by the Publisher upon receipt of each request. " 

למידע נוסף:
עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה ומחקר

חוק זכויות יוצרים

 

למאמרים נוספים בנושא ספריות:

אודות הספריותמקורות מידע דיגיטלייםשעות פעילות וסגלאזורי למידה וגישה מבחוץשאלות ותשובות