"הלימודים ב-SCE תרמו לי רבות בקישור בין התיאורטי למעשי. רכשתי כלים רבים להתמודד עם המכשולים, שבהם נתקלים ביומיום.

"אני עוסק כיום בתשתיות בינוי, וקורסים דוגמת "ניהול הבנייה" או "ביצוע כבישים" משמשים אותי כל הזמן. לעתים אני אפילו עושה שימוש בחומר הלימודי מהמכללה על מנת לרענן את הזיכרון".

 

 

 

 

 

 

 

לחזרה לעמוד בוגרים ומשפיעים