"SCE נותנת את ההזדמנות ללמוד הנדסה, ומשם זה תלוי בך – וזה פנטסטי.

"למכללה אכפת ממך וזה תורם להישגיות. קיבלנו ליווי צמוד מראש המחלקה, מעבר ללימודים. היה חשוב לו לשמוע מה אנחנו חושבים, ובזכות זה שלא ויתרו עלינו, אנחנו לא ויתרנו.

"הדרישות הגבוהות מאתנו בפרויקט הגמר השתלמו לנו ותרמו מאוד. הציבו בפניי אתגר ועמדתי בו".    

 

 

 

 

 

 

 

לחזרה לעמוד בוגרים ומשפיעים