"בתחילת הקריירה שלי, הלימודים ב-SCE העניקו לי את כל הנדרשים כבסיס מקצועי בהנדסה כימית" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחזרה לעמוד בוגרים ומשפיעים