מר שקד ממנה

מר שקד ממנה

פרופיל

מכינה קדם-אקדמית
מורה משנה א'
באר שבע
חדר

ב"ש

404ג בניין ד' (60)

השכלה

2014-2017  M.Sc. in Mathematics. Ben Gurion University of the Negev, Israel.  Dissertation title: Sum and differences along Hamiltonian cycles.  Adviser: Prof. Berend, D.    

2010-2013  B.Sc. in  Mathematics. Ben Gurion University of the Negev, Israel.