גב' אורנה פרידמן

גב' אורנה פרידמן

פרופיל

מכינה קדם-אקדמית
רכזת פיזיקה ב"ש, מורה משנה ב'
באר שבע
חדר

ב"ש

404ח בניין ד' (60)

השכלה

1994-1998  M.Sc. in Physics Ben-Gurion University of the Negev, Israel. Dissertation title: Endogenous fluorescence of normal & malignant fibroblast cultures. Adviser: Prof. S. Mordechai.  

1998-2001  B.Sc in Physics. Ben-Gurion University of the Negev, Israel.

פרסומים

1.      “Fluorescence Spectroscopy for Detection of Malignancy H-Ras Overexpressing Fibroblasts as a Model”,

N. Grossman, E. Ilovitz, O. Chaims, A. Salman, R. Jagannathan, S. Mark, B. Cohen, J. Gopas and S. Mordechai,

Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 50, p. 111-121, 2001.

2.      “Fourier Transform Infrared Spectroscopy of Formalin Fixed Human Cancerous and Normal Intestine”,

S. Mordechai, A. Salman, S. Argov, O. Chaims , B. Cohen, V. Erukhimovitch, J. Goldstein and Z. Hammody, 

Proceeding of SPIE, Vol. 3918, p. 66-77, 2000.

3.      “Endogenous Fluorescence of Normal and Malignant Fibroblast Cultures”,

N. Grossman, S. Mark, E. Ilovitz, O. Chaims, J. Gopas, A. Salman, B. Cohen and S. Mordechai,

Proceeding of SPIE, Vol. 4161, p. 158-166, 2000.

קורסים

Since 2014

Pre academic program, introduction to physics 1, Introduction to physics 2, SCE – Sami Shamoon College of Engineering, Beer-Sheva, Israel.