מר אסף צברי

מר אסף צברי

פרופיל

מכינה קדם-אקדמית
מורה משנה א'
באר שבע
חדר

ב"ש

404ד בניין ד' (60)

השכלה

2015-2017  M.A. in Science Education. Tel Aviv University.

2015-2017  Mathematics Teaching Certificate. Tel Aviv University.     

2007-2011  B.Sc. (Magna cum Laude) in Electrical Engineering.  Tel Aviv University.      

2000-2004  B.Sc. (Magna cum Laude) in Biotechnology Engineering.  Ben Gurion University.

קורסים

Since 2015  Pre Academic Studies program and B.Sc. program. Classical Physics