נוהל סיורים מחוץ למכללה

המכללה מקיימת סיורים  מחוץ למכללה, לרבות סיורים לימודיים, ימי השתלמות וכיו"ב, באופן שוטף, עבור הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי. 

מטרת הנוהל לקבוע כללים להסדרת הזמנת סיורים על ידי היחידות הארגוניות במכללה.

להצגת הנוהל המלא