נוהל חירום

לקריאת נוהל תגובה ומענה לאירוע חירום במכללה לחצו כאן

לקריאת חוברת התרחישים והוראות פרטניות לתגובה ומענה לחירום לפי סוג האירוע לחצו כאן