למחלקת תפעול בקמפוס אשדוד שלושה תחומי אחריות מרכזיים:

  • אחזקה - אחזקת מבנים ומערכות מתוכננת ויזומה, טיפול בתקלות שבר לשם שמירה על תפקוד תקין לאפשר פעילות סדירה (מעליות, מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות כריזה, ניקיון, מיזוג, ריהוט, חשמל, אבטחה, שיפוצים ובינוי, גינון, הדברה, ביוב, אשפה).
  • תפעול - רכש, הסעות, דואר חיצוני ופנימי, ניפוק ציוד, בטחון, רישום וספירת מלאי, נגישות, הובלות והעברות, טקסים ואירועים, פעילות בשעת חירום.
  • בטיחות - הנחיות מקצועיות למעבדות קיימות ומעבדות בהקמה, תקינות מכשירים ומערכות, הכשרה ורענון לנאמני בטיחות וע"ר, הטמעת גליונות MSDS, אכיפת נהלי הבטיחות, קיום ועדות בטיחות.